REVOLVER EM.GE CAL. 6 FLOBERT


D.P. 0648 REVOLVER EM.GE CAL. 6 FLOBERT

CONDIZIONI PARI AL NUOVO. CAL. 6 FLOBERT.
COD: D.P. 0648
Categoria: F - ARMI DISATTIVATE
Sottocategoria: PISTOLE (P)
Nazione di appartenenza: GERMANIA