SPADA ‘DHA’ BURMA Sec. XVIII-XIX


AA.SP. 1710 SPADA ‘DHA’ BURMA Sec. XVIII-XIX

ANTICA SPADA TRADIZIONALE DEL BURMA. SEC.XVIII-
XIX. CONDIZIONI DISCRETE.
€ 350,00
COD: AA.SP. 1710
Categoria: C - ARMI ANTICHE
Sottocategoria: SPADE (S)
Nazione di appartenenza: INDONESIA
€ 350,00

  PIU' INFO